Facebook

Mjerno redukcijska stanica-MRS

TIPSKA MJERNO REDUKCIJSKA STANICA
(
MRS) 2 x 4000m3/h

Pu max=75 bara

OSNOVNI TEHNIČKI PODACI

 

– maksimalni ulazni tlak: Pu max = 75 bar

– minimalni ulazni tlak: Pu min = 40 bar

– izlazni tlak linije “A”:  Pi A = 3 – 6 bar

– izlazni tlak linije “B”: Pi B = 3 – 17 bar

– ulazna temperatura plina: Tu = 5 – 10°C

– izlazna temperatura plina: Ti = 5 – 10°C

– izlazni kapacitet linije “A”: Qmax A = 4000 m3/h

– izlazni kapacitet linije “B”: Qmax B = 4000 m3/h

– medij: prirodni plin

TIPSKA MJERNO REDUKCIJSKA STANICA
(MRS) 2 x 4000m3/h

Pu max=50 bara

OSNOVNI TEHNIČKI PODACI

– maksimalni ulazni tlak: Pu max = 50 bar

– minimalni ulazni tlak: Pu min = 20 bar

– izlazni tlak linije “A”: Pi A = 3 – 6 bar

– izlazni tlak linije “B”:  Pi B = 3 – 17 bar

– ulazna temperatura plina: Tu = 5 – 10°C

– izlazna temperatura plina: Ti = 5 – 10°C

– izlazni kapacitet linije “A”: Qmax A = 4000 m3/h

– izlazni kapacitet linije “B”: Qmax B = 4000 m3/h

– medij: prirodni plin

MJERNO REDUKCIJSKA STANICA
(MRS) 120 m
3/h

Pu max= 4 bara

OSNOVNI TEHNIČKI PODACI

– maksimalni ulazni tlak: Pu max = 4 bar

– izlazni tlak:  Pi = 0,2 – 0,5 bar

– izlazni kapacitet: Qmax = 120 m3/h

– medij: prirodni plin

 

 

Metalac Krapina