Facebook

Proizvodne usluge

KATALOG PROIZVODA

STROJNA OBRADA

 • KLASIČNO TOKARENJE ØxL (1250×4000)
 • CNC TOKARENJE ØxL (650×1600)
 • KLASIČNO GLODANJE X/Y/Z (1000/600/400)
 • CNC GLODANJE X/Y/Z (1620/810/760)
 • CNC PORTALNO GLODANJE X/Y/Z (3000/1500/1200)
 • BRUŠENJE OKRUGLO ØxL (300×1500)
 • BRUŠENJE PLANSKO X/Y/Z (600/400/400)
 • DUBLJENJE
 • CNC REZANJE I SAVIJANJE LIMA #10×3000
 • CNC PLAMENO REZANJE LIMA
 • SAVIJANJE CIJEVI
 • RUČNO ZAVARIVANJE STT, MIG, MAG, TIG, REL
 • KONSTRUKCIJE 3m, 3T
 • MONTAŽA
Metalac Krapina